Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση

Μέγιστη πίεση ενός ελαστικού

Η μέγιστη πίεση ενός ελαστικού αντιστοιχεί στην υψηλότερη πίεση εν ψυχρώ που μπορεί να αντέξει το ελαστικό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την μέγιστη πίεση παρά μόνο όταν το καθορίζει το εγχειρίδιο του οχήματος.

Για να πραγματοποιήσετε μία καλή μέτρηση, πρέπει να μετρήσετε την πίεση του ελαστικού όταν είναι κρύο. Αυτό σημαίνει ότι το ελαστικό δεν πρέπει να έχει εκτεθεί στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες και ότι το όχημα δεν πρέπει να έχει κυκλοφορήσει.

Η πίεση εν θερμώ υπερβαίνει κατά 0,3 bars την πίεση εν ψυχρώ.

Συνεπώς, αν η πίεση εν ψυχρώ ισούται με τη μέγιστη πίεση του ελαστικού, θα σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ξεφουσκώσετε λιγάκι το ελαστικό εν θερμώ, αλλά δεν πρέπει να κάνετε, γιατί η πίεση θα ξαναπέσει στο μέγιστο όριο μόλις κρυώσει.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η μέγιστη πίεση ενός ελαστικού μπορεί να αποκλίνει από την τυπική τιμή για δεδομένο δείκτη φορτίου. Για παράδειγμα, ένα ελαστικό με τυπικό δείκτη φορτίου πρέπει να μπορεί να αντέξει 2,4 bar, αλλά τις περισσότερες φορές αυτά τα ελαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πίεση έως 3 bar.

Αυτές οι τιμές βρίσκονται στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου και επάνω στο αυτοκόλλητο της κολόνας του οδηγού.

Η μέγιστη πίεση που μπορεί να αντέξει το ελαστικό αναγράφεται με μικρούς χαρακτήρες στο πλάι του ελαστικού σε KPA ή PSI (100 kpa = 1 bar και 14,50 PSI = 1 bar).


Ελαστικά αυτοκινήτου