Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση

Μεταβολή της πίεσης: υψόμετρο και θερμοκρασία

Η πρόβλεψη της μεταβολής της πίεσης ενός ελαστικού κατά την άνοδο σε υψόμετρο μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε αν πρέπει να τροποποιήσουμε την πίεση των ελαστικών μας, προκειμένου να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης.

Ακολουθούν τα στοιχεία που θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε τι συμβαίνει όταν ανεβαίνετε σε ένα βουνό με το αυτοκίνητό σας.

Πρώτα-πρώτα, η ατμοσφαιρική πίεση εξαρτάται από το υψόμετρο στο οποίο βρισκόμαστε. Όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο τόσο μειώνεται η πίεση.

Αν φουσκώσετε το ελαστικό σας με πίεση 2,4 bars κοντά στη στάθμη της θάλασσας, η πίεση του ελαστικού σας θα αυξάνεται όσο θα ανεβαίνετε σε υψόμετρο, επειδή ο αέρας του περιβάλλοντος θα ασκεί ολοένα και μικρότερη αντίσταση.

Και όχι μόνο αυτό. Με την άνοδο σε υψόμετρο, ο αέρας ψύχεται ενώ ταυτόχρονα αραιώνει.

Ο αέρας είναι ένα αέριο και πληροί ορισμένους νόμους της φυσικής. Ένας από αυτούς τους νόμους είναι ότι όσο μειώνεται η θερμοκρασία, στην οποία υποβάλλεται ένα αέριο, το αέριο συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης.

Έτσι, όταν μειώνεται η θερμοκρασία, αυτό επηρεάζει τη θερμοκρασία του αέρα μέσα στο ελαστικού. Η πίεση του ελαστικού μειώνεται.

Αυτά τα δύο φαινόμενα - αύξηση της πίεσης λόγω μεταβολής της διαφοράς μεταξύ της πίεσης του ελαστικού και του αέρα του περιβάλλοντος και η μείωση της πίεσης λόγω ψύξης του αερίου - αντισταθμίζει το ένα το άλλο.

Έτσι, μεταξύ χαμηλού και υψηλού υψομέτρου, η πίεση των ελαστικών σας δεν διαφέρει αισθητά (αλλά θα πρέπει σίγουρα να διαθέτετε χειμερινά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες).


Ελαστικά αυτοκινήτου