Δωρεάν παράδοση από 250€ για τις κατηγορίες: Ζυγοστάθμιση, Φούσκωμα, Επισκευή, Συναρμολόγηση - Σύσφιξη
φίλτρων
  • Πλευρά τοποθέτησης
    Όλοι
    Επιλέξτε όλα Διαγραφή
    0 / 17
    Επικύρωση
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277014
Herth+Buss Elparts 51277014
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : VW
Αριθμός αγωγών : 10 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 300 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
87,89
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277036
Herth+Buss Elparts 51277036
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : FORD, VW, SEAT
Αριθμός αγωγών : 15 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 350 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με κάλυμμα
Διάμετρος [mm²] από : 0,75 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Χρώμα : Μαύρο
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
88,68
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277117
Herth+Buss Elparts 51277117
Πλευρά τοποθέτησης : Εμπρός, Και στις δύο πλευρές
Περιορισμός κατασκευαστή : AUDI
Αριθμός αγωγών : 12 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 350 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με προστατευτικό λάστιχο
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη, Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
100,99
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277051
Herth+Buss Elparts 51277051
Περιορισμός κατασκευαστή : AUDI
Αριθμός αγωγών : 8 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 980 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με λαστιχένια μούφα
Διάμετρος [mm²] : 0,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : PVC
94,49
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277055
Herth+Buss Elparts 51277055
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : AUDI
Αριθμός αγωγών : 8 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 1250 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με λαστιχένια μούφα
Διάμετρος [mm²] : 0,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : PVC
90,59
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277120
Herth+Buss Elparts 51277120
Περιορισμός κατασκευαστή : BMW
Αριθμός αγωγών : 14 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 400 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας
Πλήθος αγωγών (σετ καλωδίων OE) : 18
Πλήθος αγωγών (σετ επισκευής, σετ καλωδίων) : 14
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
102,29
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277123
Herth+Buss Elparts 51277123
Περιορισμός κατασκευαστή : FORD
Αριθμός αγωγών : 9 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 300 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με σωλήνα νερού πλύσης
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
86,79
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277130
Herth+Buss Elparts 51277130
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : VW
Αριθμός αγωγών : 3 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 300 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με σωλήνα νερού πλύσης, Mit Antennenkabel, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Διάμετρος [mm²] : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
96,48
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277060
Herth+Buss Elparts 51277060
Περιορισμός κατασκευαστή : BMW
Αριθμός αγωγών : 11 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 600 Mm
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 0,75 Mm²
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με προστατευτικό λάστιχο
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Πλήθος αγωγών (σετ επισκευής, σετ καλωδίων) : 11
Πλήθος αγωγών (σετ καλωδίων OE) : 15
97,69
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277063
Herth+Buss Elparts 51277063
Περιορισμός κατασκευαστή : BMW
Αριθμός αγωγών : 10 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 600 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με προστατευτικό λάστιχο
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Πλήθος αγωγών (σετ επισκευής, σετ καλωδίων) : 10
Πλήθος αγωγών (σετ καλωδίων OE) : 15
86,99
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277065
Herth+Buss Elparts 51277065
Πλευρά τοποθέτησης : Αριστερά
Περιορισμός κατασκευαστή : MERCEDES-BENZ
Αριθμός αγωγών : 12 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 650 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με προστατευτικό λάστιχο, Με επαφές, Με λαστιχένια μούφα
Διάμετρος [mm²] από : 0,75 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
94,39
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277141
Herth+Buss Elparts 51277141
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : BMW
Αριθμός αγωγών : 24 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 850 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
222,89
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277142
Herth+Buss Elparts 51277142
Πλευρά τοποθέτησης : Αριστερά, Πίσω πόρτα οχήματος, Πίσω παρμπρίζ οχήματος
Περιορισμός κατασκευαστή : BMW
Αριθμός αγωγών : 15 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 1250 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με σωλήνα νερού πλύσης, Με ακροδέκτη πρέσσας, Mit Antennenkabel, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη, Mit Isolierband
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,2 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
156,79
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277147
Herth+Buss Elparts 51277147
Πλευρά τοποθέτησης : Αριστερά
Περιορισμός κατασκευαστή : ALFA ROMEO
Αριθμός αγωγών : 13 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 300 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με σωλήνα νερού πλύσης
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
107,48
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277148
Herth+Buss Elparts 51277148
Πλευρά τοποθέτησης : Δεξιά
Περιορισμός κατασκευαστή : ALFA ROMEO
Αριθμός αγωγών : 9 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 500 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Mit Antennenkabel
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
109,79
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277188
Herth+Buss Elparts 51277188
Πλευρά τοποθέτησης : Πίσω, Και στις δύο πλευρές
Περιορισμός κατασκευαστή : OPEL
Αριθμός αγωγών : 12 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 200 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με ελατήριο συγκράτησης
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
87,28
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277153
Herth+Buss Elparts 51277153
Περιορισμός κατασκευαστή : ALFA ROMEO
Αριθμός αγωγών : 8 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 250 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με σωλήνα νερού πλύσης
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
88,39
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277193
Herth+Buss Elparts 51277193
Πλευρά τοποθέτησης : Πίσω, Και στις δύο πλευρές
Περιορισμός κατασκευαστή : OPEL
Αριθμός αγωγών : 12 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 200 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με ελατήριο συγκράτησης
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Εξοπλισμός οχήματος : Για οχήματα χωρίς Keyless-Entry/Go-System
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 1,5 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
107,79
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277196
Herth+Buss Elparts 51277196
Πλευρά τοποθέτησης : Πίσω, Και στις δύο πλευρές
Περιορισμός κατασκευαστή : OPEL
Αριθμός αγωγών : 7 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 200 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με φισούνα, Με ελατήριο συγκράτησης
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με ακροδέκτη πρέσσας, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 0,75 Mm²
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
98,59
σε απόθεμα
Herth+Buss Elparts
Herth+Buss Elparts 51277198
Herth+Buss Elparts 51277198
Πλευρά τοποθέτησης : Εμπρός, Και στις δύο πλευρές
Περιορισμός κατασκευαστή : AUDI
Αριθμός αγωγών : 13 Καλώδια
Μήκος καλωδίου [mm] : 325 Mm
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : Με θερμοσυσταλτό ακροδέκτη, Με δεματικό καλωδίων, Με περίβλημα κουμπωτού ακροδέκτη
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : Με προστατευτικό λάστιχο
Υλικό, μόνωση καλωδίων : Σιλικόνη
Διάμετρος [mm²] από : 0,5 Mm²
Διάμετρος [mm²] έως : 2,5 Mm²
101,18
σε απόθεμα
LiveChat
Messenger