Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση

Ζώνη επαφής: οι κίνδυνοι του υπερβολικού και του ελλιπούς φουσκώματος

Τα ελαστικά αυτοκινήτου σας φαίνονται εντυπωσιακά και έχουν καλή επαφή με την άσφαλτο; Παρόλα αυτά, η επιφάνεια επαφής των ελαστικών σας συχνά περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά εκατοστά. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε τους θεμελιώδεις κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρίς λόγο.

Ο χώρος επαφής ενός ελαστικού περιορίζεται ακόμα και υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό απαιτεί τακτικό έλεγχο της πίεσης των ελαστικών. Η ακατάλληλη πίεση μπορεί να αλλάξει ριζικά την επιφάνεια επαφής, όπως φαίνεται παρακάτω:

Η πίεση θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά, γιατί τα φαινόμενα μπορεί να απατούν.


Ένα ακόμα σημαντικό σημείο αφορά τη γωνία κάμπερ. Όπως εξηγούμε στον οδηγό μας, όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμπερ, τόσο μικρότερη είναι η επαφή του ελαστικού με το δρόμο. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πολύ καλά αυτή την κατάσταση:


Μία μεγάλη γωνία κάμπερ μας επιτρέπει να παίρνουμε τις στροφές με μεγαλύτερη ευκολία. Αντίθετα, μειώνει δραστικά την επιφάνεια επαφής!

Αυτές οι μικρές, ανεπαίσθητες, αλλαγές, μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του οχήματος.

Η επιφάνεια επαφής πρέπει να ελέγχεται συνεχώς για να αποτραπεί ο κίνδυνος υδρολίσθησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος υδρολίσθησης εξαρτάται τόσο από την επιφάνεια επαφής όσο και από το βάθος των αυλακώσεων των αναγλύφων.

Σχέση μεταξύ ύψους και επιφάνειας επαφής

Όπως φαίνεται παρακάτω, το σχήμα της επιφάνειας επαφής ποικίλλει ανάλογα με το ύψος του ελαστικού, είτε είναι μεγάλο (65, διάγραμμα στα αριστερά) ή περιορισμένο (35 διάγραμμα στα δεξιά).


Ελαστικά αυτοκινήτου