Πολιτική Απορρήτου

 1. Γενικές αρχές
 2. Ποιος είναι ο ορισμός των όρων χρησιμοποιώντας μια κεφαλαία επιστολή;
 3. Ένας ναύλος για τι;
 4. Για ποια νομική αιτιολόγηση Τα δεδομένα σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα AD Tyres;
 5. Ποια δεδομένα συλλέγονται;
 6. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;
 7. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 8. Με ποιους χρήστες μοιράζεστε τα δεδομένα σας;
 9. Μεταφέρονται τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 10. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;
 11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 12. Πώς τα AD Tyres συλλέγουν δεδομένα για ανηλίκους;
 13. Τι γίνεται με τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;
 14. Μερικά επιπλέον στοιχεία για τα κοινωνικά δίκτυα
 15. Ποιες είναι οι συνέπειες από την ενεργοποίηση ενός εξωτερικού συνδέσμου;
 16. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές του Χάρτη;
 17. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

1. Γενικές αρχές

Η εταιρεία AD Tyres International SLU, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που λειτουργεί με βάση το δίκαιο της Ανδόρρας, έχει κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, είναι καταχωρισμένη στο μητρώο εμπόρων και εταιρειών της Ανδόρρας με αριθμό 16339, έχει εταιρική έδρα στη διεύθυνση Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Principauté d'Andorre), email: cm(@adtyre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής «AD Tyres») ασκεί δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του ιστοτόπου https://www.elastikaleader.gr/ (εφεξής ο «ιστότοπος»), πωλώντας ελαστικά και συναφή προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η AD Tyres καλείται να συλλέξει, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, δεδομένα που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση, άμεσα και έμμεσα, των πελατών, των χρηστών του ιστοτόπου ή ακόμα και τρίτων (εφεξής αδιακρίτως καλουμένων «υποκείμενα δεδομένων» ή «εσείς») και να προβεί σε επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται από το υποκατάστημα της εταιρείας AD Tyres που είναι εγκατεστημένο στην επικράτεια της Μάλτας, δηλαδή από την AD TYRES INTERNATIONAL EU καταχωρισμένη με τον αριθμό OC 1277 και με εταιρική έδρα στη διεύθυνση Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malte).

Αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων θεωρούνται, λοιπόν, ότι έγιναν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εφαρμογή του σκεπτικού 22 και του άρθρου 3.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής καλουμένου «ΓΚΠΔ») και υπόκεινται σε αυτή τη νομοθεσία.

Επιπλέον, ο νόμος της Μάλτας του 2018 για την προστασία των δεδομένων (Κεφάλαιο 586) εφαρμόζεται και για την επεξεργασία δεδομένων δυνάμει του άρθρου 4(2)(α) αυτού του νόμου.

Η AD Tyres δίνει τεράστια σημασία στη συμφωνία της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων με την ισχύουσα νομοθεσία και, ειδικότερα, με τη νομοθεσία της Μάλτας του 2018 για την προστασία των δεδομένων (Κεφάλαιο 586) και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής καλουμένου ΓΚΠΔ).

Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα Χάρτη Απορρήτου (εφεξής «Χάρτης») και να ενημερωθείτε για το περιεχόμενό του.

2. Ποιος είναι ο ορισμός των κεφαλαιοποιημένων όρων;

Λέξεις ή φράσεις που αρχίζουν με ένα κεφαλαίο γράμμα έχουν τον ορισμό που καθορίζεται παρακάτω.

AD Ελαστικά
η εταιρεία που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο.
ναύλωση
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Λογαριασμός πελάτη
αναφέρεται στο λογαριασμό που κάθε πελάτης μπορεί να δημιουργήσει από τη διεύθυνση https://www.elastikaleader.gr/o-logariasmos-mou/ .
Όροι πωλήσεων
σημαίνει τους γενικούς όρους πώλησης AD Tyres που είναι προσβάσιμοι στη διεύθυνση https://www.elastikaleader.gr/genikoi-oroi-poliseon .
Δεδομένα
νοείται κάθε πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα θέσης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
Δεδομένα τραπεζών
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Στοιχεία παραγγελίας
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα πλοήγησης
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα τρίτου μέρους
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Στοιχεία επεξεργασίας υπηρεσίας
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Δεδομένα τρίτου μέρους
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Πρόσωπα που εμπλέκονται)
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Προϊόντα)
σημαίνει τα πνευματικά ή συναφή προϊόντα (ζάντες, αλυσίδες κλπ.) που προσφέρονται προς πώληση από τα ελαστικά της AD στην περιοχή.
rgdp
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Ιστοσελίδα
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Θεραπεία (-ες)
κάθε συναλλαγή ή σύνολο συναλλαγών που μπορεί ή δεν μπορεί να εκτελεσθεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και να εφαρμοστεί στα Δεδομένα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, μετάδοση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, συμφιλίωσης ή διασύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.
Εσείς
στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 .

3. Χάρτης για τι;

Ο παρών Χάρτης είναι στη διάθεσή σας κατά τη συλλογή των Δεδομένων σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούν τα ελαστικά της AD μέσω σύντομων πληροφοριών, εύκολα προσβάσιμων, κατανοητών και διατυπωμένων με σαφή και απλό τρόπο .

Σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες δεν είναι επαρκώς σαφής, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διευκόλυνση σας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση cm (a) adtyre.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει εδώ .

Ο Χάρτης ισχύει για τα δεδομένα σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα AD Tyres στις ακόλουθες δραστηριότητες και για τα οποία τα AD Tyres είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

 • Η χρήση της Ιστοσελίδας σας, συμπεριλαμβανομένης της απλής πλοήγησης σε αυτήν.
 • τη δημιουργία και χρήση του Λογαριασμού Πελάτη σας μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • την αγορά Προϊόντων που προσφέρονται από τα AD Tyres μέσω του Δικτυακού Τόπου. ή
 • οποιαδήποτε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αυτός ο Χάρτης δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων που εκτελείται σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που περιγράφεται παραπάνω.

Ο Χάρτης δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων για την οποία τα AD Tyres δεν είναι ο διαχειριστής επεξεργασίας.

4. Για ποια νομική αιτιολόγηση Τα δεδομένα σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα AD Tyres;

Τα AD Tyres αποτελούν σημείο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο βάσει μιας από τις ακόλουθες νομικές δικαιολογίες:

 • Η συγκατάθεσή σας : πρόκειται για μια σαφή θετική πράξη εκ μέρους σας, με την οποία εκφράζετε με ελεύθερο, συγκεκριμένο, διαφωτισμένο και αναμφισβήτητο τρόπο τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Εκτέλεση σύμβασης : πρόκειται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ You και AD Ελαστικών ή προσυμβατικών μέτρων που παρέχονται στο αίτημά σας (οποιοδήποτε αίτημα από το προηγούμενο μέρος σας στην παραγγελία και που έγινε στο άποψη του τελευταίου) ·
 • Ένα νόμιμο συμφέρον : πρόκειται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας για τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τα AD Tyres ή με τρίτους (π.χ. αναζήτηση, πρόληψη απάτης κλπ.), Εκτός εάν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία Δεδομένα (π.χ. ιδιωτικότητα ή επιχειρηματική ελευθερία).
 • Νομική υποχρέωση : αυτή είναι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας που επιβάλλονται στα AD Tyres από οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική διάταξη ή δικαστική ή διοικητική οντότητα (π.χ. υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να επισκεφθείτε).

5. Ποια δεδομένα συλλέγονται;

Τα δεδομένα συλλέγονται κατόπιν ρητής αίτησης των AD Tyres

AD Ελαστικά Εσείς ζητάτε ρητά τη συλλογή των δεδομένων σας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και ειδικότερα κατά τη διάρκεια:

 • τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής πλοήγησης στον Ιστότοπο.
 • την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο.
 • τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη στον ιστότοπο. ή
 • οποιαδήποτε επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών.

Όταν κάνετε την παραγγελία για λογαριασμό τρίτου στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε και να εγγυηθείτε τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου από τα παρεχόμενα δεδομένα.

Αυτά τα Δεδομένα που συλλέγονται (εφεξής τα " Δεδομένα Παραγγελίας") συνίστανται ειδικότερα:

 • Το όνομά σας ;
 • Το όνομα σου ;
 • Η ημερομηνία γέννησής σου
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • η ηλεκτρονική σου διεύθυνση
 • Τον αριθμό του τηλεφώνου σας ;
 • Η χώρα σου ;
 • Ο ενδοκοινοτικός σας αριθμός ΦΠΑ.

Όσον αφορά την πληρωμή, αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται κατόπιν ρητής αίτησής μας (στο εξής " Τραπεζικά στοιχεία ") αποτελούνται από τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και το CVC (ή το οπτικό κρυπτογράφημα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας).

Ορισμένα στοιχεία παραγγελιών (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τα στοιχεία τραπεζιού προϋποθέτουν τη σύναψη της σύμβασης με την AD Tyres. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ανοχή από μέρους σας για να μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα θα σας εμποδίσει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τα AD Tyres

Τα AD Tyres πρέπει να συλλέγουν αυτόματα, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στον ιστότοπο, ορισμένα από τα δεδομένα σας μέσω της συσκευής σας (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν ακόμα και αν δεν υπάρχει εντολή.

Αυτά τα Δεδομένα (στο εξής " Τεχνικά Στοιχεία ") συνίστανται ειδικότερα:

 • Η διεύθυνση IP σας (ο αναγνωριστικός αριθμός που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή σας ως μέρος της σύνδεσης με το Internet).
 • Η διεύθυνση MAC σας (φυσικός αριθμός αναγνώρισης που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα δικτύου ή τη διασύνδεση δικτύου).
 • Ο αριθμός IMEI (αριθμός αναγνώρισης του κινητού σας τηλεφώνου).
 • το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS κ.λπ.).
 • Ο φορέας σας κινητής τηλεφωνίας.
 • Ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου
 • το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox κ.λπ.). ή
 • τη ζώνη ώρας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της Συσκευής σας συνίστανται επίσης από δεδομένα σχετικά με την πλοήγησή σας (στο εξής " Δεδομένα πλοήγησης ") όπως:

 • τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί.
 • την ημερομηνία της επίσκεψής σας.
 • ο χρόνος που δαπανάται για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε.
 • τους συνδέσμους που έχετε ενεργοποιήσει.
 • τις προσφορές που έχετε συμβουλευτεί.
 • τα προϊόντα που έχετε αναζητήσει.
 • τις εντολές που έχετε κάνει. ή
 • Οι καταναλωτικές σας συνήθειες των Προϊόντων.

Τέλος, τα Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της Συσκευής σας ενδέχεται να αποτελούνται από τα στοιχεία της Γεωγραφικής σας Τοποθέτησης (εφεξής τα " Δεδομένα Γεωλογικής Κατανομής "), όταν η Συσκευή σας ή / και το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό.

Δεδομένα που μεταδίδονται από κοινωνικά δίκτυα ή άλλους εκδότες υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

Τα AD Tyres μπορούν να λάβουν τελικά τα δεδομένα σας μέσω μιας εκπομπής από τον εκδότη ενός κοινωνικού δικτύου (Facebook, Twitter κ.λπ.) ή άλλους εκδότες υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως:

 • Η περιήγησή σας στο χώρο που αφιερώνεται στα AD Tyres ή το Site σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.
 • Η χρήση των λειτουργιών σας στον ιστότοπο, οι οποίες χαρακτηριστικά θα σχετίζονται με ένα κοινωνικό δίκτυο ή άλλη υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.
 • τη δημιουργία του λογαριασμού σας πελάτη αν αποφασίσετε να κάνετε εγγραφή μέσω της μεταφοράς των δεδομένων σας από ένα κοινωνικό δίκτυο (ιδίως από το Facebook) ή από έναν εκδότη υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ιδίως Google).

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται από τα AD Tyres μέσω κοινωνικών δικτύων ή άλλων εκδοτών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (στο εξής " δεδομένα συντάκτη υπηρεσιών ") αποτελούνται κυρίως από:

 • Τα στοιχεία της παραγγελίας σας που έχουν συλλεχθεί από τον εκδότη υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από εσάς). ή
 • Τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα πλοήγησης που συλλέγονται από τον εκάστοτε εκδότη υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιορίσετε τη συλλογή αυτών των Δεδομένων, καλείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή / και να τροποποιήσετε τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας του Λογαριασμού σας που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία.

Στοιχεία που παρέχονται από τρίτους

AD Τα ελαστικά μπορεί να απαιτηθούν για τη συλλογή των δεδομένων σας μέσω τρίτων με τα οποία τα ελαστικά της AD έχουν νομικές ή / και οικονομικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων:

 • συνδεδεμένες εταιρείες;
 • συνέταιροι; ή
 • άλλες ανεξάρτητες πηγές.

Αυτά τα Δεδομένα (στο εξής " Δεδομένα Τρίτων ") συνίστανται συγκεκριμένα σε Στοιχεία Ταυτοποίησης ή σχετίζονται με τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προτείνεται από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος, τα οποία συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. από τον τρίτο ενδιαφερόμενο.

6. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βασικά χαρακτηριστικά των θεραπειών που διεξάγονται από τα AD Tyres που αφορούν τα δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς ή τα σχετικά δεδομένα, τα AD Tyres σας προσκαλούν να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση cm (a) adtyre.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει εδώ .

Όνομα επεξεργασίας στόχους Νομική αιτιολόγηση Σχετικά δεδομένα
Σειρά
 • Απαντήστε σε όλα τα αιτήματά σας για την παραγγελία σας
 • Λάβετε υπόψη και εκτελέστε την παραγγελία σας
Σύμβαση
 • Στοιχεία παραγγελίας
Συναλλαγή
 • Εκτελέστε την πληρωμή της παραγγελίας
 • Διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών στην απόρριψη
Σύμβαση
 • Δεδομένα τραπεζών
Απαιτήσεις πληρωμών
 • Διαχειριστείτε τυχόν αξιώσεις του κατόχου της κάρτας που χρησιμοποιούνται κατά την πληρωμή της παραγγελίας
Σύμβαση
 • Στοιχεία τραπεζών (εκτός HVAC)
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Διαχειριστείτε τις αξιώσεις σας
 • Ενημερώστε την τροποποίηση του Χάρτη ή των Γενικών Όρων Πώλησης
 • Διαχειριστείτε τη σχέση πελάτη (αιτήματα, σχόλια και προτάσεις) κατόπιν παραγγελίας
 • Διαχείριση επιστροφών
Σύμβαση
 • Στοιχεία παραγγελίας
 • Στοιχεία τραπεζών (εκτός HVAC)
Λογαριασμός πελάτη
 • Διευκολύνετε τις επόμενες παραγγελίες σας αποφεύγοντας την επανεισαγωγή στοιχείων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στα AD Tyres
Συγκατάθεση
 • Στοιχεία παραγγελίας
 • Στοιχεία τραπεζών (εκτός HVAC)
ενημερωτικό δελτίο
 • Εκτελέστε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο
Συγκατάθεση
 • Στοιχεία παραγγελίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών
 • Διεξαγωγή εκστρατειών άμεσου μάρκετινγκ για προϊόντα AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Δικαιολογημένο συμφέρον (1)
 • Στοιχεία παραγγελίας
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
 • Δεδομένα εκδότη υπηρεσίας
 • Δεδομένα τρίτου μέρους
Στοχοθετημένη διαφήμιση
 • Προσαρμόστε τα διαφημιστικά μας μηνύματα στις ανάγκες και τις συνήθειες σας, ειδικά στο Site
Συγκατάθεση (cookies)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
Εμπειρία χρήστη
 • Προσαρμόστε την εμπειρία του ιστοτόπου σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις συνήθειες σας
 • Επιταχύνετε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο
Συγκατάθεση (cookies)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
Γεωγραφική θέση
 • Σας παρέχουμε ένα εργαλείο αναζήτησης για τους κοντινότερους σταθμούς συγκέντρωσης στη θέση σας
Συγκατάθεση
 • Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής
Στατιστική
 • Διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών μελετών
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον (2) και συγκατάθεση (cookie)
 • Στοιχεία παραγγελίας
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
Ποιότητα
 • Αναλύστε τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χρήση του Δικτυακού Τόπου
 • Εντοπίστε ανωμαλίες στο σύστημα πληροφοριών
Δικαιολογημένο συμφέρον (3)
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης
Απάτη
 • Εντοπισμός της πλαστογραφίας και της τεχνολογικής απάτης
Δικαιολογημένο συμφέρον (4)
 • Στοιχεία παραγγελίας
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα πλοήγησης

(1) Το έννομο συμφέρον είναι αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 47 του RGPD, όπου δηλώνεται ότι " η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αναζήτησης μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος ". Αυτό το νόμιμο συμφέρον περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας τακτικής επιχειρηματικής σχέσης με σας.

(2) Το νόμιμο συμφέρον της AD Tyres είναι η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση μέσω του στατιστικού εργαλείου.

(3) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα της υπηρεσίας της.

(4) Το νόμιμο συμφέρον της AD Tyres είναι να αποφευχθεί η απάτη.

7. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres θέλουν να διατηρήσουν τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή σας για μια διάρκεια που δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις περιόδους διατήρησης για κάθε τύπο δεδομένων, ανάλογα με την επεξεργασία για την οποία χρησιμοποιούνται.

Δεδομένα Θεραπεία Διάρκεια ζωής σε ενεργό βάση (1) Διάρκεια ζωής ενδιάμεσου αρχειοθέτησης (2)
Στοιχεία παραγγελίας Σειρά 5 χρόνια από την τελευταία παραγγελία n / a
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 5 χρόνια από την τελευταία παραγγελία n / a
Λογαριασμός πελάτη 5 χρόνια από την τελευταία σύνδεση στο λογαριασμό πελάτη
ή
Μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης, εάν συμβεί πριν
n / a
ενημερωτικό δελτίο Μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας n / a
AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών 2 χρόνια από την τελευταία παραγγελία n / a
Στατιστικός 5 χρόνια από την τελευταία παραγγελία 10 χρόνια από τη συλλογή των σχετικών Δεδομένων
Απάτη n / a 10 χρόνια από τη συλλογή των σχετικών Δεδομένων
Δεδομένα τραπεζών
(εκτός HVAC)
Συναλλαγή Μέχρι την πλήρη πληρωμή της παραγγελίας n / a
Απαιτήσεις πληρωμών n / a 13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσης
ή
15 μήνες σε περίπτωση αναβολής χρεωστικής πληρωμής
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση Μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία η AD Tyres αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας επιστρέψει μια παραγγελία (συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας υπαναχώρησης ή της περιόδου ακύρωσης της παραγγελίας) n / a
Λογαριασμός πελάτη 5 χρόνια από την τελευταία σύνδεση στο λογαριασμό πελάτη
ή
Μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης, εάν συμβεί πριν
ή
Μέχρι τη λήξη της ισχύος των Τραπεζικών Δεδομένων, εάν προηγείται
n / a
Τεχνικά δεδομένα AD Ελαστικά Εμπορική προσφορά Προβολή μπισκότα n / a
Στοχοθετημένες διαφημίσεις
Εμπειρία χρήστη
Ποιότητα
Στατιστική
Απάτη n / a Προβολή μπισκότα
Δεδομένα πλοήγησης AD Ελαστικά Εμπορική προσφορά Προβολή μπισκότα n / a
Στοχοθετημένες διαφημίσεις
Εμπειρία χρήστη
Ποιότητα
Στατιστική
Απάτη n / a Προβολή μπισκότα
Δεδομένα γεωγραφικής κατανομής Γεωγραφική θέση Ο χρόνος που απαιτείται για την ένδειξη του πλησιέστερου σταθμού συναρμολόγησης n / a
Δεδομένα εκδότη υπηρεσίας AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών 2 χρόνια από τη συλλογή n / a
Δεδομένα τρίτου μέρους AD Εμπορικές προσφορές ελαστικών 2 χρόνια από τη συλλογή n / a

(1) Η ενεργός διατήρηση της βάσης δεδομένων συνίσταται στη διατήρηση των σχετικών δεδομένων στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας.

(2) Η ενδιάμεση αρχειοθέτηση είναι η αποθήκευση των Δεδομένων υπό περιορισμένες συνθήκες πρόσβασης (i) είτε σε μια συγκεκριμένη βάση αρχείων χωριστή από την ενεργή βάση δεδομένων, με περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για αυτήν. (ii) στην ενεργή βάση δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι τα αρχειοθετημένα δεδομένα διαχωρίζονται με λογικό διαχωρισμό (διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και δικαιωμάτων) ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε άτομα που δεν ενδιαφέρονται πλέον να τα μεταχειριστούν.

8. Με ποια δεδομένα μοιράζεστε τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres μπορούν να μοιράζονται μερικά από τα δεδομένα σας με άλλες οντότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, τα ελαστικά της AD μοιράζονται μόνο αυτά τα δεδομένα στο μέτρο του αυστηρώς αναγκαίου για τη διασφάλιση του σκοπού της Επεξεργασίας των δεδομένων σας από τα AD Tyres ή για να διασφαλίσουν τον ακριβή και νόμιμο σκοπό που ορίζεται από αυτόν τον παραλήπτη.

Υπεργολάβοι AD Tyres

Τα AD Tyres απαιτούνται για να μοιραστούν μερικά από τα δεδομένα σας με τους υπεργολάβους τους, οι οποίοι δρουν ειδικότερα στο πλαίσιο της προμήθειας των προϊόντων της. Η διανομή των δεδομένων σας με αυτές τις οντότητες απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. AD Τα ελαστικά μοιράζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί στους υπεργολάβους της αφού έχουν εγγυηθεί συμβατικά σε αυτές δεσμεύσεις τόσο υψηλές όσο εκείνες που περιλαμβάνονται στον παρόντα Χάρτη για την προστασία των δεδομένων σας.

Οντότητες της ομάδας στην οποία ανήκει η AD Tyres

Τα AD Tyres απαιτούνται για να μοιραστούν ορισμένα από τα δεδομένα σας με άλλες οντότητες της ομάδας στην οποία ανήκουν τα AD Tyres, προκειμένου να σας γνωρίσουν καλύτερα. Αυτές οι άλλες οντότητες υπόκεινται σε δεσμεύσεις παρόμοιες με εκείνες των AD Tyres για την προστασία των δεδομένων σας.

Εκδότες υπηρεσιών τρίτων

Τα AD Tyres απαιτούνται για να μοιραστούν μερικά από τα δεδομένα σας με τους εκδότες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την προμήθεια προϊόντων AD Tyres μέσω του ιστότοπου (εκδότες κοινωνικών μέσων, υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, παρόχους φιλοξενίας κ.λπ.). Η διανομή των δεδομένων σας με αυτούς τους εκδότες απαιτείται για τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών τρίτων. Τα AD Tyres μοιράζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Τα ελαστικά της AD σας προσκαλούν να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε εκδότη.

Εξαιρετικές περιπτώσεις

AD Τα ελαστικά μπορεί να υποχρεούνται να μοιράζονται τα δεδομένα σας με εξαιρετικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) σε περίπτωση συγχώνευσης, απόκτηση του συνόλου ή μέρους των AD Tyres, εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συναλλαγή, (ii) όταν ο διαχωρισμός αυτός επιβάλλεται από νόμο, κανονισμό, αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. ή (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή / και της ασφάλειας ενός ατόμου, για την πρόληψη ή τη λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες ή εικαζόμενες παράνομες δραστηριότητες ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας των AD Tyres Site. (iv) να εκτελέσετε και να διασφαλίσετε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η AD Tyres προς το συμφέρον σας στο πλαίσιο αυτού του Χάρτη.

9. Μεταφέρονται τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων σας γίνεται, κυρίως, στην επικράτεια της Μάλτας. Η εν λόγω επικράτεια βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η εταιρεία AD Tyres που έχει την έδρα της στην επικράτεια του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας το οποίο είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Με την απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Ανδόρρα θεωρείται ότι διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταβιβάζονται από την επικράτεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Επιπλέον, η AD Tyres δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλες επικράτειες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, ειδικότερα, σε επικράτειες όπου ο βαθμός προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μικρότερος από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση αυτή την τελευταία υπόθεση, η AD Tyres δεσμεύεται να εξακριβώσει την ύπαρξη μέτρων ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό βαθμό προστασίας των δεδομένων σας, όπως:

 • απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιαφερόμενη χώρα
 • τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από εποπτική αρχή, με τις οποίες συμμορφώνεται ο παραλήπτης
 • εσωτερικοί κανόνες επιχειρήσεων
 • έναν εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας ή έναν εγκεκριμένο μηχανισμό πιστοποίησης (που περιλαμβάνει τη δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση που ανέλαβε ο παραλήπτης εκτός ΕΕ να εφαρμόσει τις κατάλληλες εγγυήσεις)
 • έναν διοικητικό διακανονισμό ή ένα κείμενο νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό για να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών.

10. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;

Τα AD Tyres έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, απώλεια, τυχαία καταστροφή, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη διάδοση τέτοιων δεδομένων.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, η AD Tyres δεν μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση να εγγυηθεί ένα αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια των Δεδομένων σας και σας καλεί να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις οποίες θα γνωρίζατε.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, είτε σας στέλνουμε ένα email στο cm (a) adtyre.com είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει εδώ.

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας : αυτή είναι η δυνατότητα να αποκτήσετε από τα AD Tyres ένα αντίγραφο των δεδομένων σας που επεξεργάζονται τα ελαστικά της AD και τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας τους (σκοποί, κατηγορίες δεδομένων, παραλήπτες, διάρκεια ζωής, τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και, κατά περίπτωση, την πηγή της συλλογής δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με βάση αυτά τα δεδομένα.
 • το δικαίωμα να διορθώσετε τα Δεδομένα σας : αυτή είναι η δυνατότητα να αποκτήσετε από τα AD Tyres τη διόρθωση, όσο το δυνατόν συντομότερα, των Δεδομένων σας, τα οποία θα ήταν ανακριβή ή ενόψει των σκοπών της Επεξεργασίας, ελλιπή.
 • το δικαίωμα στη διαγραφή των Δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς να αποκτήσετε από την AD Tyres την διαγραφή, το συντομότερο δυνατόν, των Δεδομένων σας για έναν από τους παρακάτω λόγους:
  1. αυτά τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ·
  2. Αποσύρετε τη συναίνεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία αυτή.
  3. Εσείς αντιτεθείτε στην Επεξεργασία αυτών των Δεδομένων υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω σε σχέση με το Δικαίωμα σας να αντιταχθείτε.
  4. τα Δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.
  5. τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση που προβλέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το γαλλικό δίκαιο στο οποίο υπόκεινται τα AD Tyres. ή
  6. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ως μέρος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται στα παιδιά.
 • το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διεξήχθη βάσει νόμιμου συμφέροντος από τα AD Tyres (συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που βασίζεται σε αυτήν την αιτιολόγηση) εάν αυτή η θεραπεία στην πραγματικότητα δεν δικαιολογείται από τα AD Ελαστικά με νόμιμους και επιτακτικούς λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την εξεύρεση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων στο δικαστήριο.
  Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε σε μια επεξεργασία για λόγους αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ εάν σχετίζεται με την αναζήτηση).
  Τέλος, όσον αφορά τη θεραπεία για στατιστικούς λόγους, υπάρχει η δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτή τη θεραπεία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
 • το δικαίωμα να περιορίσετε την Επεξεργασία των Δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα για εσάς να αποκτήσετε από τα AD Ελαστικά τον περιορισμό της Θεραπείας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων από τα AD Tyres, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των δεδομένων.
  2. Αντιτίθενται στη διαγραφή δεδομένων από παράνομη επεξεργασία και απαιτούν τον περιορισμό της χρήσης τους.
  3. τα Δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για τα AD Tyres στο πλαίσιο των σκοπών της Επεξεργασίας, αλλά παραμένουν απαραίτητα για σας ως μέρος της διαπίστωσης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωμάτων στο δικαστήριο.
  4. για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο να γνωρίζετε κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουν τα ελαστικά της AD επικρατούν έναντι της δικής σας όταν αντιταχθήκατε στη Θεραπεία σε αυτή τη βάση.
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας : αυτή είναι η δυνατότητα να αποκτήσετε από τα ελαστικά της AD την κοινοποίηση των δεδομένων σας που παρέχονται στα AD Tyres με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλη οντότητα παρέχεται από εσάς ή, εάν αυτό είναι εφικτό, από τα AD Tyres) και όταν η επεξεργασία που πραγματοποιείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση.
 • το δικαίωμα να αποσύρετε τη Συγκατάθεσή σας : αυτή είναι η δυνατότητα να αποσύρετε τη Συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε Επεξεργασία των Δεδομένων σας που έγινε με βάση την προηγούμενη συναίνεσή σας.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, σας καλεί να συμμετάσχετε μαζί μας

 • στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cm (a) adtyre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει εδώ .

Προκειμένου να χειριστείτε το αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, τα AD Tyres σας προσκαλούν να τα διατυπώσετε με σαφή και λεπτομερή τρόπο και να επισυνάψετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας.

Έχετε επίσης:

 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή : πρόκειται για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κατοικία σας Ο τόπος εργασίας σας ή ο τόπος όπου θα παραβιαζόταν η παράβαση εάν θεωρήσετε ότι η Επεξεργασία Δεδομένων Σας αφορά παραβίαση του νόμου.

Για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος, θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών των κρατών μελών.

κράτος μέλος Εποπτική αρχή Στοιχεία επικοινωνίας
Γερμανία Το Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Βόννη, Γερμανία
Τέτοιες. + 49 228 997799 0? +49 228 81995 0
Φαξ +49 228 997799 550. +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Αυστρία Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Αυστρία)
Τέτοιες. + 43 1 531 15 202525
Φαξ +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Βέλγιο Επιτροπή Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Rue de la Presse 35
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Τέτοιες. + 32 2 274 48 00
Φαξ +32 2 274 48 10
επιτροπή@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Βουλγαρία Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2, Καθ. Tsvetan Lazarov blvd.
Σόφια 1592 (Βουλγαρία)
Τέτοιες. + 359 2 915 3523
Φαξ +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Κύπρος Επίτροπος αρμόδιος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 1 οδός Ιάσωνος,
1082 Λευκωσία (Κύπρος)
Τ.Θ. 23378, CY-1682 Λευκωσία
Τέτοιες. + 357 22 818 456
Φαξ +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Κροατία Κροατική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Martićeva 14
10000 Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Τέτοιες. + 385 1 4609 000
Φαξ +385 1 4609 099
azop@azop.hr ή info@azop.hr
http://www.azop.hr
Δανία Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Κοπεγχάγη K (Δανία)
Τέτοιες. + 45 33 1932 00
Φαξ +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Ισπανία Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Μαδρίτη 28001 (Ισπανία)
Τέτοιες. + 34 91399 6200
Φαξ +34 91455 5699
διεθνcional@agpd.es
https://www.agpd.es
Εσθονία Εσθονική επιθεώρηση προστασίας δεδομένων (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Ταλίν (Εσθονία)
Τέτοιες. + 372 6274 135
Φαξ +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Φινλανδία Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων του Διαμεσολαβητή Τ.Θ. 315
FIN-00181 Ελσίνκι (Φινλανδία)
Τέτοιες. + 358 10 3666 700
Φαξ +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la Γαλλία Εθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Παρίσι, Cedex 02 (Γαλλία)
Τέτοιες. + 33 1 53 73 22 22
Φαξ +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Ελλάδα Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Λ. Κηφισίας. 1-3, PC 11523
Αμπελόκηποι Αθηνών
Τέτοιες. + 30 210 6475 600
Φαξ +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ουγγαρία Επίτροπος προστασίας δεδομένων της Ουγγαρίας Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Τέτοιες. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Ιρλανδία Επίτροπος προστασίας δεδομένων Canal House
Οδικός Σταθμός
Πόρτλλιγκτον
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Τέτοιες. + 353 57 868 4800
Φαξ +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Ιταλία Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Ρώμη (Ιταλία)
Τέτοιες. + 39 06 69677 1
Φαξ +39 06 696 77 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Λατβία Επιθεώρηση κράτους δεδομένων Διευθυντής: η κ. Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Ρίγα (Λετονία)
Τέτοιες. + 371 6722 3131
Φαξ +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Λιθουανία Προστασία δεδομένων κράτους Žygimantų str. 11-6α
011042 Βίλνιους (Λιθουανία)
Τέτοιες. + 370 5 279 14 45
Φαξ +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Λουξεμβούργο Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων 1, Λεωφόρος Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Λουξεμβούργο)
Τέτοιες. + 352 2610 60 1
Φαξ +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Μάλτα Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Μάλτα)
Τέτοιες. + 356 2328 7100
Φαξ +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Ολλανδία Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Ντεν Χάγκ / Χάγη (Ολλανδία)
Τέτοιες. + 31 70 888 8500
Φαξ +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Πολωνία Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Βαρσοβία (Πολωνία)
Τέτοιες. + 48 22 53 10 440
Φαξ +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Πορτογαλία Comissão Nacional της Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Τέτοιες. + 351 21 392 84 00
Φαξ +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Τσεχική Δημοκρατία Το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προστασία προσωπικών δεδομένων
Pplk. Sochora 27
170 00 Πράγα 7 (Τσεχία)
Τέτοια. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Ρουμανία Η εθνική εποπτική αρχή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα B-dul Magheru 28-30
Τομέας 1, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Ρουμανία)
Τέτοιες. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Ηνωμένο Βασίλειο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5ΑF (Ηνωμένο Βασίλειο)
Τέτοιες. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Σλοβακία Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Σλοβακικής Δημοκρατίας Hraničná 12 820 07 Μπρατισλάβα 27 (Σλοβακία)
Τέτοια: + 421 2 32 31 32 14
Φαξ: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Σλοβενία Πληροφορίες της Επιτροπής Zaloška 59
1000 Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Τέτοιες. + 386 1 230 9730
Φαξ +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Σουηδία Datainspektionen Drottninggatan 29
5ος όροφος
Πλαίσιο 8114
104 20 Στοκχόλμη, Σουηδία
Τέτοιες. + 46 8 657 6100
Φαξ +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Πώς τα AD Tyres συλλέγουν δεδομένα για ανηλίκους;

Τα προϊόντα που πωλούνται από τα AD Tyres στην ιστοσελίδα τους δεν προορίζονται για ανηλίκους. Συνεπώς, τα AD Tyres δεν ασχολούνται με δεδομένα σχετικά με τους ανηλίκους ή δεν μπορούν να υποθέσουν ότι τα δεδομένα των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου ή των πελατών του αφορούν άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.

13. Τι γίνεται με τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;

Τα ελαστικά της AD χρησιμοποιούν cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που ενδέχεται να συγκεντρώσουν μερικά από τα δεδομένα σας. Αυτά τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησής σας στον ιστότοπο, να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ποιότητα του ιστότοπού μας και να συμβάλλουν στην παροχή στοχευμένης διαφήμισης.

Τα AD Tyres συλλέγουν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μέσω ενός banner στην αρχική σελίδα του ιστότοπου κατά την πρώτη σύνδεσή σας με αυτά τα εργαλεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συναίνεσή σας ζητείται και πάλι από τα ελαστικά της AD υπό τους ίδιους όρους στο τέλος μιας περιόδου δεκατριών μηνών από την προηγούμενη συλλογή της συγκατάθεσής σας.

Τα ελαστικά της AD σας προσκαλούν να συμβουλευτείτε τη σελίδα "Cookies" της ιστοσελίδας της για περισσότερες πληροφορίες.

14. Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για τα κοινωνικά δίκτυα

Η τοποθεσία χρησιμοποιεί plug-ins και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύονται από εταιρείες τρίτων (π.χ. Facebook, κ.λπ.).

Εάν αλληλεπιδράτε μέσω προσθηκών (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί "Όπως" ή "Κοινή χρήση"), ορισμένα από τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων και των δεδομένων πλοήγησης) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν σε ένα διακομιστή. η οποία θα εκμεταλλεύεται το εν λόγω κοινωνικό δίκτυο.Αυτά τα Δεδομένα αυτά θα υποστούν επεξεργασία από αυτήν την τρίτη εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της και θα θέσουν τον Λογαριασμό σας ανοικτό σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο.

Εάν δεν θέλετε μια εταιρεία τρίτου που χρησιμοποιεί ένα κοινωνικό δίκτυο να συνδέει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Δικτυακού Τόπου με τον ανοιχτό λογαριασμό χρήστη σας στο υπό εξέταση κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτό το κοινωνικό δίκτυο πριν επισκεφθείτε την τοποθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση αυτών των plug-in ή κουμπιών διαχειρίζεται οι συγκεκριμένοι εκδότες κοινωνικών μέσων τρίτου μέρους και διέπεται αποκλειστικά από τους όρους που σας συνδέουν με το κοινωνικό δίκτυο του οποίου είστε μέλος. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε αυτές τις συνθήκες που εφαρμόζονται από αυτούς τους εκδότες κοινωνικών μέσων τρίτου μέρους.

15. Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την γεωγραφική τοποθέτηση

Τα AD Tyres χρησιμοποιούν τα δεδομένα γεωγραφικής κατανομής που συλλέγονται μέσω του προγράμματος περιήγησης και / ή της συσκευής με την οποία επισκέπτεστε την τοποθεσία.

Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά προκύπτει από τη ρύθμιση αυτών των εργαλείων. Τα AD Tyres σας προσκαλούν να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου (ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο) των προμηθευτών αυτών των εργαλείων ή / και να τροποποιήσετε τη ρύθμιση αυτών των εργαλείων προτού συμβουλευτείτε τον ιστότοπο σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τα AD Tyres να χειρίζονται τα δεδομένα γεωγραφικής κατανομής.

16. Ποιες είναι οι συνέπειες από την ενεργοποίηση ενός εξωτερικού συνδέσμου

Ο δικτυακός τόπος AD Tyres μπορεί να σας προσφέρει εξωτερικούς συνδέσμους hypertext που σας κατευθύνουν σε άλλους ιστότοπους ή τεχνολογικά εργαλεία. Η πρόσβαση σε αυτά τα περιεχόμενα μέσω της ενεργοποίησης του εξωτερικού συνδέσμου δεν καλύπτεται πλέον από τον παρόντα Χάρτη. Ως εκ τούτου, καλείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική που εφαρμόζει ο εκδότης σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Τα ελαστικά της AD δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη συλλογή ή την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτά τα περιεχόμενα.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές του Χάρτη;

Τα AD Tyres απαιτούνται για να τροποποιούν περιοδικά τον παρόντα Χάρτη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την προστασία των δεδομένων σας.

Τα ελαστικά της AD σας ενημερώνουν για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις μέσω ειδοποίησης που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή / και εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπο.

18. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τα AD Tyres είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον Χάρτη.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας όπως σας εξυπηρετεί:

 • στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cm (a) adtyre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει εδώ .
LiveChat
Messenger
LiveChat