Πληροφορίες για τα cookies και τα άλλα trackers

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται σε έναν συγκεκριμένο χώρο στη συσκευή σας (υπολογιστή, tablet, smartphone κλπ.) όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο στο διαδίκτυο, όταν διαβάζετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, όταν εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε κάποιο λογισμικό ή μια εφαρμογή για κινητά ή μια online διαφήμιση.

Τα cookies επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, με σκοπό να απλοποιηθεί η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή να αυξηθεί η ταχύτητα και η αποδοτικότητα της χρήσης του, καθώς και για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Η διαχείριση των cookies γίνεται ουσιαστικά από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.

Τα cookies ταξινομούνται σε τρία επίπεδα.

Τύπος Ορισμός
Cookie 1ου μέρους Πρόκειται για ένα διαδικτυακό cookie στον ιστότοπο όπου πραγματοποιείται η επίσκεψη, το οποίο δημιουργείται και αποθηκεύεται από τον εν λόγω ιστότοπο.
Cooke 2ου μέρους Πρόκειται για ένα διαδικτυακό cookie το οποίο μεταβιβάζεται από την εταιρεία που το δημιούργησε σε μια άλλη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, είτε μέσω πώλησης είτε μέσω κοινής χρήσης.
Cookie 3ου μέρους Πρόκειται για ένα cookie συσχετισμένο με ένα όνομα τομέα διαφορετικό από τον ιστότοπο όπου πραγματοποιείται η επίσκεψη, το οποίο δημιουργείται και αποθηκεύεται από τρίτο μέρος σε σχέση με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω ιστότοπου.

Ποια είναι τα άλλα trackers;

Τα άλλα trackers που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο elastikaleader.gr ανήκουν στην τεχνολογία που ονομάζεται Web Storage. Η τεχνολογία αυτή διαφέρει από τα cookies και αποθηκεύει πληροφορίες στη συσκευή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί (IE, Firefox, Safari κλπ.). Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μεταφέρονται ποτέ στους server μας, αντίθετα με τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies.

Υπάρχουν δύο τύποι web storage trackers, ανάλογα με τη διάρκεια ζωής των δεδομένων που αποθηκεύονται.

Τύπος Ορισμός
Session Storage
(Αποθήκευση περιόδου σύνδεσης)
Αυτός ο τύπος web storage tracker αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται μόνο για τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης, δηλαδή για τον χρόνο που παραμένει ανοιχτή η καρτέλα ή το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στη συσκευή του χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης κλείνει την καρτέλα ή το παράθυρο.
Local Storage
(Τοπική αποθήκευση)
Αυτός ο τύπος web storage tracker αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται και πέραν της διάρκειας της περιόδου σύνδεσης, για μια χρονική περίοδο η οποία είναι είτε αόριστη είτε περιορισμένη λόγω της διαγραφής των δεδομένων από τον χρήστη ή της προγραμματισμένης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων από τον εκδότη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από τα cookies και τα άλλα trackers του ιστότοπου elastikaleader.gr;

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τα cookies και τα άλλα trackers τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπο elastikaleader.gr ή κατά την αποδοχή των cookies και των άλλων trackers στις περιπτώσεις που απαιτείται, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκδότη του ιστότοπου:

  • AD Tyres International SLU, εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο της Ανδόρρας, υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι κεφαλαίου 1.000.0 00 ευρώ, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Ανδόρρας με αριθμό 16339, και καταστατική έδρα στη διεύθυνση Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Πριγκηπάτο της Ανδόρρας), email: cm(a)adtyre.com, +376 810 888, (εφεξής «AD Tyres»).

Ορισμένα cookies τοποθετούνται στη συσκευή σας από τους παρακάτω συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν από κοινού με τον εκδότη την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν:

  • Google Ireland Limited - εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο της Ιρλανδίας, υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Ιρλανδίας με αριθμό 368047, και καταστατική έδρα στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 (Δημοκρατία της Ιρλανδίας) - Πολιτική για τα cookies
  • Hotjar Limited - εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο της Μάλτας, υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Μάλτας με αριθμό C 65490, και κατασταστική έδρα στη διεύθυνση Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians, STJ 3141 (Μάλτα) - Πολιτική για τα cookies
  • Microsoft Corporation - εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο των ΗΠΑ, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας υπηρεσιών, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Πολιτείας της Washington με αριθμό 600 413 485, και καταστατική έδρα στη διεύθυνση 1 Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-8300 (ΗΠΑ) - Πολιτική για τα cookies
  • Zendesk, Inc - Εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο με τη μορφή Εταιρείας, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Καλιφόρνιας με τον αριθμό C3295670, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 989 Market St San Francisco, California, 94103-1708 (United States) - Πολιτική για τα cookies

Ποιοι είναι οι σκοποί των cookies και των άλλων trackers του ιστότοπου elastikaleader.gr;

Τα cookies ή/και τα άλλα trackers που είναι απαραίτητα

Αυτά τα cookies ή/και τα άλλα trackers είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου και ειδικά για τον λογαριασμό σας ως πελάτης. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies και των άλλων trackers είναι απαραίτητη για να μπορούμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Γι' αυτόν τον λόγο, αυτά τα cookies και τα άλλα trackers εξαιρούνται από τη συγκατάθεσή σας.

Cookie Κάτοχος Τύπος Διάρκεια* Λειτουργία
acAD TYRESCookie 1ου μέρους6 μηνώνΑυτό το cookie προέρχεται από τον ιστότοπο elastikaleader.gr και αναγνωρίζει την επιλογή (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη για τις προτιμήσεις σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers.
cpAD TYRESCookie 1ου μέρους30 ημέρεςΑυτό το cookie που προέρχεται από τον ιστότοπο elastikaleader.gr αναγνωρίζει τη σύνδεση του πελάτη και επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό πιθανής απάτης, όπως οι προσπάθειες ρομποτικής ή απροσδόκητης πρόσβασης
_grecaptchaAD TYRESCookie 1ου μέρουςεπίμονοςΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και επιτρέπει την προστασία από τα ρομπότ και το κακόβουλο λογισμικό.

*Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου cookie, εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή η διάρκεια είναι διαφορετική από τη διάρκεια που αφορά τη διατήρηση της επιλογής (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη, η οποία είναι έξι μήνες.

Τα λειτουργικά cookies και άλλα trackers

Αυτά τα cookies και άλλα trackers επιτρέπουν την παροχή λειτουργικότητας που δεν είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Η ενεργοποίησή τους βελτιώνει την πλοήγηση και την εμπειρία του χρήστη. Αν απορρίψετε αυτά τα λειτουργικά cookies και άλλα trackers, υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της εμπειρίας χρήστη, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η δυνατότητα του χρήστη να επωφεληθεί από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Cookie Κάτοχος Τύπος Διάρκεια* Λειτουργία
G_ENABLED_IDPSAD TYRESCookie 1ου μέρους2 χρόνιαΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και επιτρέπει τη σύνδεση στον λογαριασμό πελάτη elastikaleader.gr μέσω ενός λογαριασμού Google.
__zlcmidAD TYRESCookie 1ου μέρους1 aastaΑυτή η αποθήκευση ιστού προέρχεται από την Zendesk και τοποθετείται στη συσκευή του χρήστη του διαδικτύου κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο elastikaleader.gr. Αυτό το cookie αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στον χρήστη του διαδικτύου, το οποίο αντιστοιχεί στον ιστότοπο και στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει την αντιστοίχιση στον ίδιο χρήστη των επόμενων επισκέψεων στον ίδιο ιστότοπο.

*Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου cookie, εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή η διάρκεια είναι διαφορετική από τη διάρκεια που αφορά τη διατήρηση της επιλογής (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη, η οποία είναι έξι μήνες.

Web storage Κάτοχος Τύπος Διάρκεια** Λειτουργία
cpstoreAD TYRESWeb Storage12 μηνώνΔιατηρεί τις παραμέτρους της αναζήτησης ώστε να εμφανίζονται από τη μία σελίδα στην άλλη
__zlcstore, ZD-*AD TYRESWeb StorageεπίμονοςΑυτή η αποθήκευση ιστού προέρχεται από την Zendesk και τοποθετείται στη συσκευή του χρήστη του διαδικτύου κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο elastikaleader.gr. Αυτή η αποθήκευση ιστού χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διαμόρφωσης των εργαλείων που αφορούν αυτόν τον ιστότοπο.

**Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου web storage tracker, εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Πρέπει να επισημάνουμε ότι εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα διαγράφονται κατά την επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο μετά τη λήξη της διάρκειας διατήρησης (για παράδειγμα: αν ο χρήστης επιστρέψει στον ιστότοπο 9 μήνες μετά τη συλλογή των δεδομένων, τα δεδομένα μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν από τον ιστότοπο elastikaleader.gr – αν ο χρήστης επιστρέψει στον ιστότοπο μετά από 14 μήνες, τα δεδομένα θα διαγραφούν τη στιγμή της επίσκεψής του, επειδή η επίσκεψη έγινε μετά τη διάρκεια διατήρησης των 12 μηνών από τη συλλογή των δεδομένων).
Αυτή η διάρκεια είναι διαφορετική από τη διάρκεια που αφορά τη διατήρηση της επιλογής (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη, η οποία είναι έξι μήνες.

Τα cookies ή/και τα άλλα trackers ανάλυσης

Αυτά τα cookies ή/και άλλα trackers επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων για τις επισκέψεις στον ιστότοπο και την πλοήγηση των επισκεπτών. Δίνουν πληροφορίες για τον όγκο των επισκέψεων και τη χρήση που γίνεται στον ιστότοπο, με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης και την κατ' επέκταση βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies ή/και τα άλλα trackers είναι συγκεντρωτικές και άρα ανωνυμοποιημένες. Αν απορρίψετε αυτά τα cookies ή/και τα άλλα trackers, η πλοήγησή σας στον ιστότοπο δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο.

Cookie Κάτοχος Τύπος Διάρκεια* Λειτουργία
_gaGoogle.comCookie 1ου μέρους2 χρόνιαΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και τοποθετείται στη συσκευή του χρήστη του διαδικτύου κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο elastikaleader.gr. Αυτό το cookie αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στον χρήστη του διαδικτύου, το οποίο αντιστοιχεί στον ιστότοπο και στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει την αντιστοίχιση στον ίδιο χρήστη των επόμενων επισκέψεων στον ίδιο ιστότοπο. Αυτό το cookie υπολογίζει τον αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν ανά μοναδικό επισκέπτη.
_gat_*Google.comCookie 1ου μέρους1 λεπτόΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και αποσκοπεί στον περιορισμό του ρυθμού των αιτημάτων που υποβάλλονται στον ιστότοπο και δημιουργούν μεγάλη κίνηση, προκειμένου να διευκολύνει τη στατιστική ανάλυση. Βοηθά στο να αποφεύγεται η υπερφόρτωση στοιχείων πλοήγησης.
_gidGoogle.comCookie 1ου μέρους1 ημέραΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα πλοήγησης των χρηστών για στατιστικούς σκοπούς. Επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών ανάλυσης για την απόδοση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την προέλευσή τους ή ακόμα και τις σελίδες που επισκέφτηκαν. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απολύτως ανώνυμα.
_hjid, _hj*Hotjar.comCookie 1ου μέρους12 μηνώνΑυτό το cookie προέρχεται από την Hotjar και τοποθετείται στη συσκευή του χρήστη του διαδικτύου κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο elastikaleader.gr. Αυτό το cookie αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στον χρήστη του διαδικτύου, το οποίο αντιστοιχεί στον ιστότοπο και στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει την αντιστοίχιση στον ίδιο χρήστη των επόμενων επισκέψεων στον ίδιο ιστότοπο.

*Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου cookie, εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή η διάρκεια είναι διαφορετική από τη διάρκεια που αφορά τη διατήρηση της επιλογής (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη, η οποία είναι έξι μήνες.

Τα διαφημιστικά cookies ή/και άλλα trackers

Αυτά τα cookies ή/και άλλα trackers επιτρέπουν την προβολή στοχευμένων και εξατομικευμένων διαφημίσεων, ανάλογα με την πλοήγηση, προκειμένου να αντληθούν στατιστικά στοιχεία που συνδέονται με τις διαφημιστικές εκστρατείες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies ή/και άλλα trackers μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες-κατόχους για τη διαμόρφωση ενός προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να σας προτείνουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο ανωνυμοποιημένα και λειτουργούν στη βάση του μοναδικού αναγνωριστικού που έχει αποδοθεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και στη συσκευή σας. Αν απορρίψετε αυτά τα cookies ή/και άλλα trackers, η πλοήγησή σας στον ιστότοπο δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο. Ωστόσο, οι διαφημίσεις που θα βλέπετε ίσως να είναι επαναλαμβανόμενες και όχι τόσο σχετικές.

Cookie Κάτοχος Τύπος Διάρκεια* Λειτουργία
_gcl_auGoogle.comCookie 1ου μέρους3 μηνώνΑυτό το cookie προέρχεται από την Google και συλλέγει και αποθηκεύει τις μετατροπές (τα κλικ των χρηστών στις διαφημίσεις μας που είχαν ως αποτέλεσμα την επίσκεψη αυτών των χρηστών στον ιστότοπό μας), με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google AdSense.
_uetsidMicrosoft.comCookie 1ου μέρους1 ημέραΑυτό το cookie προέρχεται από την Microsoft στο πλαίσιο της υπηρεσίας Bing και συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα πλοήγησης των επισκεπτών σε πολλούς ιστότοπους στο διαδίκτυο για διαφημιστικούς σκοπούς, με κύριο στόχο να μην εμφανίζεται μία διαφήμιση πάρα πολλές φορές στον ίδιο χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανωνυμοποιημένα.
_uetvidMicrosoft.comCookie 1ου μέρους17 ημέρεςΑυτό το cookie προέρχεται από την Microsoft στο πλαίσιο της υπηρεσίας Bing και συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα πλοήγησης των επισκεπτών για διαφημιστικούς σκοπούς, με κύριο στόχο την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανωνυμοποιημένα.

*Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου cookie, εφόσον ο χρήστης δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή η διάρκεια είναι διαφορετική από τη διάρκεια που αφορά τη διατήρηση της επιλογής (συγκατάθεση ή απόρριψη) του χρήστη, η οποία είναι έξι μήνες.

Πώς γίνεται η διαχείριση των cookies ή/και των άλλων trackers;

Εκτός από τα cookies ή/και τα άλλα trackers που είναι απαραίτητα, η αποθήκευση όλων των άλλων cookies και trackers υπόκειται στην ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε τα δεδομένα που αφορούν τις επιλογές σας (συγκατάθεση ή απόρριψη) για περίοδο έξι μηνών από τη δήλωσή τους. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, το μπάνερ για τη λήψη της συγκατάθεσής σας που εμφανίζεται κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, θα εμφανιστεί ξανά.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη διαχείριση των cookies, έχετε πολλoύς τρόπους στη διάθεσή σας.

Διαχείριση των cookies και των άλλων trackers μέσω του ιστότοπου elastikaleader.gr

Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπο elastikaleader.gr, καλείστε να κάνετε μια επιλογή για τη διαχείριση των cookies και των άλλων trackers στο σχετικό μπάνερ που εμφανίζεται. Μπορείτε να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αφού αποδεχτείτε ή απορρίψετε το σύνολο των cookies και των άλλων trackers που υπόκεινται στη συγκατάθεσή σας ή να εξατομικεύσετε τις επιλογές σας για κάθε κατηγορία των cookies και των άλλων trackers που υπόκεινται στη συγκατάθεσή σας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τις προτιμήσεις σας πατώντας το παρακάτω κουμπί:

Εξατομίκευση

Διαχείριση των cookies και των άλλων trackers μέσω του προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies και τα άλλα trackers, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Παρακάτω θα βρείτε τους βασικούς συνδέσμους που σας δίνουν πρόσβαση στον οδηγό για τη διαχείριση των cookies στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης.

Διαχείριση των cookies από τις πλατφόρμες κεντρικής διαχείρισης

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε ορισμένα cookies μέσα από πλατφόρμες κεντρικής διαχείρισης cookies που επιτρέπουν τη συνολική αποδοχή ή απόρριψη των cookies τα οποία τοποθετούνται από τις διαφημιστικές εταιρείες ή τα δίκτυα που διενεργούν στόχευση των διαφημίσεων με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών.

Πλατφόρμα Σύνδεσμος
Your Online Choice https://www.youronlinechoices.com/
Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/?c=1
Network Advertising Initiative https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας για τα cookies και τα άλλα trackers.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cm(a)adtyre.com
  • είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies;

LiveChat
Messenger
LiveChat