Δωρεάν παράδοση από 250€ για τις κατηγορίες: Ζυγοστάθμιση, Φούσκωμα, Επισκευή, Συναρμολόγηση - Σύσφιξη
Λεβιές ελαστικών
Λεβιές ελαστικών
Αναλυτική καρτέλα
16,69
σε απόθεμα
Μαύρη πάστα μονταρίσματος
Μαύρη πάστα μονταρίσματος
Περιεχόμενο [kg] : 5 kg
Ποσότητα : 2
Αναλυτική καρτέλα
32,09
σε απόθεμα
Προστατευτικό άκρο ζάντας
Προστατευτικό άκρο ζάντας
Αναλυτική καρτέλα
5,59
σε απόθεμα
Λευκή πάστα μονταρίσματος
Λευκή πάστα μονταρίσματος
Περιεχόμενο [kg] : 1 kg
Ποσότητα : 1
Αναλυτική καρτέλα
5,69
σε απόθεμα
Λευκή πάστα μονταρίσματος
Λευκή πάστα μονταρίσματος
Περιεχόμενο [kg] : 5 kg
Ποσότητα : 2
Αναλυτική καρτέλα
28,28
σε απόθεμα
Προστατευτικά άκρα ζάντας
Προστατευτικά άκρα ζάντας
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας : 3
Μονάδα συσκευασίας : 1
Αναλυτική καρτέλα
10,29
σε απόθεμα
Λευκές κιμωλίες
Λευκές κιμωλίες
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας : 12
Μονάδα συσκευασίας : 1
Αναλυτική καρτέλα
10,29
σε απόθεμα
Κίτρινες κιμωλίες
Κίτρινες κιμωλίες
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας : 12
Μονάδα συσκευασίας : 1
Αναλυτική καρτέλα
10,29
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 15 mm
Αναλυτική καρτέλα
6,89
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 17 mm
Αναλυτική καρτέλα
6,89
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 22 mm
Αναλυτική καρτέλα
7,99
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 23 mm
Αναλυτική καρτέλα
7,99
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 24 mm
Αναλυτική καρτέλα
7,99
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 26 mm
Αναλυτική καρτέλα
9,09
σε απόθεμα
Καρυδάκια μακριά 1/2
Καρυδάκια μακριά 1/2
Διάμετρος [mm] : 27 mm
Αναλυτική καρτέλα
9,09
σε απόθεμα
Καρυδάκια κοντά 1/2
Καρυδάκια κοντά 1/2
Διάμετρος [mm] : 17 mm
Αναλυτική καρτέλα
4,59
σε απόθεμα
Καρυδάκια κοντά 1/2
Καρυδάκια κοντά 1/2
Διάμετρος [mm] : 19 mm
Αναλυτική καρτέλα
4,59
σε απόθεμα
Καρυδάκια κοντά 1/2
Καρυδάκια κοντά 1/2
Διάμετρος [mm] : 21 mm
Αναλυτική καρτέλα
4,59
σε απόθεμα
Καρυδάκια κοντά 1/2
Καρυδάκια κοντά 1/2
Διάμετρος [mm] : 22 mm
Αναλυτική καρτέλα
4,59
σε απόθεμα
Καρυδάκια κοντά 1/2
Καρυδάκια κοντά 1/2
Διάμετρος [mm] : 23 mm
Αναλυτική καρτέλα
4,59
σε απόθεμα