Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την υδρολίσθηση

Μία από τις κύριες λειτουργίες του ελαστικού να μπορεί να αποστραγγίζει το νερό από το πέλμα κύλισης κατά την οδήγηση σε βρεγμένο έδαφος.

Πώς προκαλείται η υδρολίσθηση;

Η υδρολίσθηση προκαλείται όταν το νερό περνάει ανάμεσα στο ελαστικό και το οδόστρωμα. Συσσωρεύεται μέσα στις αύλακες του ελαστικού, σχηματίζοντας μια στρώση νερού. Όταν η πίεση αυξηθεί πάρα πολύ και το νερό δεν αποστραγγίζεται πλέον, αυτό συνεπάγεται απώλεια επαφής με το οδόστρωμα. Τότε ο έλεγχος του οχήματος γίνεται αδύνατος.

Ποιες είναι οι αιτίες;

Μία από τις κύριες αιτίες της υδρολίσθησης σχετίζεται με τη φθορά των ελαστικών. Όσο πιο φθαρμένα είναι τα ελαστικά σας, δηλαδή όσο λιγότερο βάθος έχουν τα ανάγλυφα, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται να αποστραγγίξουν το νερό. Η επιφάνεια επαφής μεταξύ ελαστικού και δρόμου (η πρόσφυση) γίνεται ελάχιστη, και ο κίνδυνος υδρολίσθησης είναι υψηλός, ειδικά αν στρίψετε, αν πατήσετε φρένο ή αν επιταχύνετε.

Ανάλυση των διαφόρων φάσεων πριν από μια υδρολίσθηση
υδρολίσθηση
Φάση 1
Μέτρια βροχή, σταθερή ταχύτητα: περιορισμένος κίνδυνος υδρολίσθησης. Το νερό αποστραγγίζεται αποτελεσματικά και η επιφάνεια επαφής μεταξύ πέλματος και δρόμου είναι βέλτιστη.
Φάση 2
Χαμηλή αποστράγγιση, υψηλή ταχύτητα, η ποσότητα νερού στο έδαφος είναι μεγαλύτερη. Το ελαστικό δυσκολεύεται να αποστραγγίσει το νερό.
Φάση 3
Το πέλμα είναι πλημμυρισμένο, ένα παχύ φιλμ νερού σχηματίζεται μεταξύ του δρόμου και της επιφάνειας επαφής του ελαστικού. Το νερό δεν αποστραγγίζεται πλέον. Το ελαστικό δεν προσφύεται πλέον και ολισθαίνει.

Οι συνέπειες του ελλιπούς φουσκώματος

Ένα ελλιπώς φουσκωμένο ελαστικό προκαλεί αύξηση του κινδύνου υδρολίσθησης.

Πίεση του ελαστικού Ταχύτητα Εξήγηση
2,4 bar (35psi) 0 km/h Ολόκληρο το πέλμα (το σκούρο μέρος στην εικόνα) βρίσκεται σε επαφή με το δρόμο.
2,4 bar (35 psi) 100 km/h Η περιοχή επαφής μειώνεται, αλλά το νερό αποστραγγίζεται σωστά, χάρη στις αύλακες του ελαστικού.
2 bar (30 psi) 100 km/h Η επιφάνεια του ελαστικού που βρίσκεται σε επαφή με το δρόμο είναι μειωμένη. Ο κίνδυνος υδρολίσθησης είναι σημαντικός.
1,7 bar (25 psi) 100 km/h Το νερό διαχέεται κάτω από το ελαστικό. Όταν το ελαστικό σχεδόν δεν αγγίζει το δρόμο, έχουμε υδρολίσθηση. Τότε, είναι αδύνατος ο έλεγχος του αυτοκινήτου.

Ελαστικά αυτοκινήτου