Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση

Η ταξινόμηση UTQG

Αυτή η ταξινόμηση χαρακτηρίζει το ελαστικό σύμφωνα με το επίπεδο της απόδοσής του. Οι δείκτες UTQG βρίσκονται στο πλάι του ελαστικού.

ταξινόμηση utqg

Treadwear: Δείκτης της φθοράς πέλματος

Αυτή η ένδειξη αντιστοιχεί στην ταχύτητα φθοράς του πέλματος του ελαστικού. Η δοκιμή αυτή διενεργείται σε απόσταση περίπου 10.000 χλμ

Η τιμή της ένδειξης είναι από 60 έως 620. Η ένδειξη αναφοράς είναι 100.

  • Ένα ελαστικό με ένδειξη 50 θα φθαρεί 2 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με ένα ελαστικό με ένδειξη 100.
  • Ένα ελαστικό με ένδειξη 150 θα φθαρεί 1,5 φορά λιγότερο γρήγορα σε σχέση με ένα ελαστικό με ένδειξη 100.

Συμπέρασμα: Όσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη φθοράς (Treadwear), τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια ζωής του ελαστικού σας.


Έλξη: Ένδειξη πρόσφυσης

Αυτή η ένδειξη αντιστοιχεί στην πρόσφυση των ελαστικών σε βρεγμένο οδόστρωμα. Αυτή η ένδειξη ποικίλλει από AA έως C. Το C αντιστοιχεί στην ένδειξη που πρέπει να τηρείται τουλάχιστον.

Συμπέρασμα: Όσο υψηλότερη η ένδειξη πρόσφυσης, τόσο μικρότερη θα είναι η απόσταση φρεναρίσματος.


Θερμοκρασία: Ένδειξη αντοχής στην άνοδο της θερμοκρασίας

Αυτή η ένδειξη αντιστοιχεί στην αντοχή του ελαστικού στην άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς και στην ικανότητά του να διαχέει τη θερμότητα. Ποικίλλει από A έως C, με το C να είναι η ελάχιστη προδιαγραφή.


Ελαστικά αυτοκινήτου