Αριθμός των λινών του ελαστικού και δείκτης φορτίου

Τι είναι το λινό του ελαστικού;

Για καλύτερη αντοχή του ελαστικού, η δομή του σκελετού είναι υψίστης σημασίας. Τα λινά είναι στρώσεις συνθετικών πλεγμάτων (κέβλαρ, νάιλον, πολυεστέρας) που καλύπτουν ολόκληρο το σκελετό, ενώνοντας τα δύο τμήματα του σύρματος χείλους. Τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία του ελαστικού.

  • Σε άμεση επαφή με τη στεφάνη, για μείωση των τριβών της ζάντας.
  • Πάνω από το διπλό στρώμα συνθετικού καουτσούκ, το οποίο παίζει το ρόλο του αεροθαλάμου στα tubeless ελαστικά.

Μερικά ελαστικά έχουν στρώσεις από λινά που αλληλεπικαλύπτονται σε διαφορετικές γωνίες. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό μάς επιτρέπει να ξεχωρίζουμε τα ελαστικά διαγώνιας δομής (τα λινά αλληλεπικαλύπτονται βάσει γωνιών 55 μοιρών) από τα ελαστικά ακτινωτής δομής (οι στρώσεις λινών είναι όλες κάθετες στον άξονα περιστροφής του ελαστικού).Σήμερα, τα ελαστικά διαγώνιας δομής έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από τα ελαστικά ακτινωτής δομής, εκτός από ορισμένες ειδικές εφαρμογές.

Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και στην εφεύρεση των συνθετικών ινών, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα λινά έχουν εξελιχθεί.

Ο δείκτης φορτίου/ο αριθμός λινών που αναγράφονται στο πλαϊνό του ελαστικού επιτρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να αντέξει το ελαστικό με την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής.

Οι δείκτες φορτίου των επιβατικών αυτοκινήτων έχουν αριθμούς, ενώ εκείνοι των επαγγελματικών εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά (τα γράμματα που είναι πιο κοντά στο Z δηλώνουν τα πιο ανθεκτικά ελαστικά που μπορούν να αντέξουν υψηλότερες πιέσεις και βαρύτερα φορτία).

Πριν υιοθετηθούν οι δείκτες φορτίου, χρησιμοποιούνταν οι δείκτες λινών ή/και ο πραγματικός αριθμός των λινών ως μέτρηση αντοχής. Όσο περισσότερα ήταν τα λινά, τόσο πιο σταθερός ήταν ο σκελετός.

Σήμερα, ο δείκτης φορτίου/ ο αριθμός λινών δεν αναφέρει επακριβώς τον αριθμό των λινών κάτω από το κάλυμμα, αλλά δηλώνει την αντοχή που αντιστοιχεί στα αλλοτινά διαγώνια λινά.

Τα περισσότερα από τα σημερινά ελαστικά επιβατικών περιέχουν μόνο ένα ή δύο λινά. Όσο για τα τα ελαστικά για επαγγελματικά με δείκτη οχήματος κατασκευής (10, 12 ή 14 λινά) έχουν στην πραγματικότητα μόνο δύο ή τρία λινά από πλέγμα ή ένα φύλλο χάλυβα.

Επειδή, σε γενικές γραμμές, τα ελαστικά επιβατικών έχουν σχεδιαστεί για τυπικό φορτίο, το πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών γενικά δεν φέρει καμία ένδειξη γι'αυτό το θέμα ή απλά αναφέρει SL (standard load).


Σύστημα ισοδυναμίας Ευρωπαϊκού Δείκτη Λινών και Μέγιστης Πίεσης/ Επιβατικά
Δείκτης φορτίουΣυντομογραφίαΜέγιστη πίεση
Τυπικό φορτίοSL2,45 bars
Ενισχυμένο φορτίοXL2,8 bars
Σύστημα ισοδυναμίας Ευρωπαϊκού Δείκτη Λινών και Μέγιστης Πίεσης/ Επαγγελματικά
Δείκτης φορτίουΔείκτης λινώνΜέγιστη πίεση
B42,45 bars
C63,35 bars
D84,35 bars
E105,30 bars
F126,30 bars