φίλτρων
 • Τύπος βαλβίδας
  Όλοι
  Επιλέξτε όλα Διαγραφή
  0 / 6
  Επικύρωση
 • Διάμετρος
  Όλοι
  Επιλέξτε όλα Διαγραφή
  0 / 11
  Επικύρωση
 • Πλάτος
  Όλοι
  Επιλέξτε όλα Διαγραφή
  0 / 31
  Επικύρωση
Heidenau
Heidenau 34G 1330323
Heidenau 34G 1330323
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 17
Πλάτος : 160, 170, 180, 190, 200, 210
Συμβατές διαστάσεις : 160/70-17, 170/60-17, 170/55-17, 180/55-17, 190/50-17, 200/50-17, 210/50-17
67,99
σε απόθεμα
Michelin
Michelin R1202 733003
Michelin R1202 733003
Τύπος βαλβίδας : R1202
Διάμετρος : 10
Πλάτος : 100, 90
Συμβατές διαστάσεις : 100-10, 90-10
65,09
σε απόθεμα
Michelin
Michelin R741 125616
Michelin R741 125616
Τύπος βαλβίδας : R741
Διάμετρος : 10
Πλάτος : 3, 3.50, 100, 90
Συμβατές διαστάσεις : 3-10, 3.50-10, 100-10, 90-10
65,09
σε απόθεμα
Michelin
Michelin TR4 032532
Michelin TR4 032532
Τύπος βαλβίδας : TR4
Διάμετρος : 19
Πλάτος : 120, 130
Συμβατές διαστάσεις : 120/60-19, 130/60-19
67,99
σε απόθεμα
Continental
Continental 34G 0181901000
Continental 34G 0181901000
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 22
Πλάτος : 2
Συμβατές διαστάσεις : 2-22
62,19
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020318
Heidenau 34G 61020318
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 16
Πλάτος : 3.25, 3.5, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Συμβατές διαστάσεις : 3.25-16, 3.5-16, 90/100-16, 100/90-16, 110/90-16, 120/90-16, 110/80-16, 120/80-16, 130/80-16, 110/70-16, 120/70-16, 130/70-16, 140/70-16
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020362
Heidenau 34G 61020362
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 21
Πλάτος : 3, 80, 90
Συμβατές διαστάσεις : 3-21, 80/100-21, 90/100-21, 90/90-21
69,39
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020329
Heidenau 34G 61020329
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 17
Πλάτος : 5.1, 100, 110, 120, 130, 140, 150
Συμβατές διαστάσεις : 5.1-17, 100/100-17, 110/90-17, 120/90-17, 130/90-17, 130/80-17, 140/80-17, 150/70-17
69,39
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020328
Heidenau 34G 61020328
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 17
Πλάτος : 4.5, 5.1, 110, 120, 130, 140, 150, 160
Συμβατές διαστάσεις : 4.5-17, 5.1-17, 110/90-17, 120/90-17, 130/90-17, 120/80-17, 130/80-17, 140/80-17, 130/70-17, 140/70-17, 150/70-17, 150/60-17, 160/60-17
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020360
Heidenau 34G 61020360
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 21
Πλάτος : 2.5, 2.75, 70, 80
Συμβατές διαστάσεις : 2.5-21, 2.75-21, 70/100-21, 80/90-21
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020332
Heidenau 34G 61020332
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 18
Πλάτος : 3.25, 3.5, 4, 4.1, 4.6, 90, 100, 110, 120, 130
Συμβατές διαστάσεις : 3.25-18, 3.5-18, 4-18, 4.1-18, 4.6-18, 90/100-18, 100/90-18, 110/90-18, 110/80-18, 120/80-18, 110/70-18, 120/70-18, 130/70-18, 130/60-18
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020016
Heidenau 34G 61020016
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 14
Πλάτος : 60, 100, 90
Συμβατές διαστάσεις : 60-14, 100-14, 90-14
66,59
σε απόθεμα
Michelin
Michelin R741 125627
Michelin R741 125627
Τύπος βαλβίδας : R741
Διάμετρος : 12
Πλάτος : 3, 3.50
Συμβατές διαστάσεις : 3X3.5-12, 3-12, 3.50-12
65,09
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020319
Heidenau 34G 61020319
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 15
Πλάτος : 5, 130, 140, 150, 160, 90, 85
Συμβατές διαστάσεις : 5-15, 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 140/80-15, 150/80-15, 160/80-15, 160/70-15, 90-15, 85-15
67,99
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020312
Heidenau 34G 61020312
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 15
Πλάτος : 5, 130, 140, 150, 160, 90, 85
Συμβατές διαστάσεις : 5-15, 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 140/80-15, 150/80-15, 160/80-15, 160/70-15, 90-15, 85-15
67,99
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020327
Heidenau 34G 61020327
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 17
Πλάτος : 4.1, 4.6, 100, 110, 120, 130
Συμβατές διαστάσεις : 4.1-17, 4.6-17, 100/90-17, 100/80-17, 110/80-17, 110/70-17, 120/70-17, 130/60-17
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020325
Heidenau 34G 61020325
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 17
Πλάτος : 2.5, 2.75, 3, 70, 80, 90
Συμβατές διαστάσεις : 2.5-17, 2.75-17, 3-17, 70/100-17, 80/90-17, 90/90-17
65,09
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020349
Heidenau 34G 61020349
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 19
Πλάτος : 70
Συμβατές διαστάσεις : 70/100-19
66,59
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020353
Heidenau 34G 61020353
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 19
Πλάτος : 110, 120, 130
Συμβατές διαστάσεις : 110/90-19, 120/90-19, 110/80-19, 130/70-19
70,79
σε απόθεμα
Heidenau
Heidenau 34G 61020334
Heidenau 34G 61020334
Τύπος βαλβίδας : 34G
Διάμετρος : 15
Πλάτος : 4.5, 100
Συμβατές διαστάσεις : 4.5-15, 100/100-15
70,79
σε απόθεμα
LiveChat
Whatsapp Messenger