Γλωσσάριο με τις ενδείξεις των ελαστικών φορτηγών

3PMSF

Χειμερινό ελαστικό με εγγύηση ανώτατης ποιότητας (3 Pics Mountain Snow Flake).


BLT

Raised Black Lettering : ανάγλυφα μαύρα γράμματα


BSW

Black Side Wall : μαύρο πλαϊνό ελαστικού.


C1

Ελαστικό αναγομωμένο 1 φορά, ίδια απόδοση με ένα καινούργιο.


Contire

αναγομωμένο ελαστικό


DEMO

Ελαστικό που τοποθετήθηκε και κατόπιν αφαιρέθηκε. Έχει χρησιμοποιηθεί το πολύ για μερικά μέτρα. Είναι ισάξιο καινούργιου προϊόντος.


DOT

DOT : έτος κατασκευής του ελαστικού


Duraseal

Ελαστικό κατά της διάτρησης για φορτηγά


FR

Ελαστικό με χείλος προστασίας ζάντας.


M+S

Σήμανση Mud and Snow


Next Tread

αναγομωμένο ελαστικό


PR

Πτυχώσεις : μέτρηση της αντίστασης του πλαϊνού του ελαστικού, ανάλογα με τη σκληρότητα και το πάχος του.


REMIX

Αναγομωμένο ελαστικό Michelin


Retreaded

Retreaded


SET

ελαστικό + θάλαμος αέρα


Stock last

Ελαστικό που διατίθεται έως εξάντλησης των αποθεμάτων


Treadmax

αναγομωμένο ελαστικό


TT

Tubetype : ελαστικό που απαιτεί θάλαμο αέρα


WB

White Band


WSW

White Side Wall : ελαστικό με λευκό πλαϊνό


XL

Extra Load : ενισχυμένο ελαστικό με δείκτη μέγιστου φορτίου