Γλωσσάριο με τις ενδείξεις των ελαστικών φορτηγών

3PMSF

Χειμερινό ελαστικό με εγγύηση ανώτατης ποιότητας (3 Pics Mountain Snow Flake).


BLT

Raised Black Lettering : ανάγλυφα μαύρα γράμματα


BSW

Black Side Wall : μαύρο πλαϊνό ελαστικού.


C1

Ελαστικό αναγομωμένο 1 φορά, ίδια απόδοση με ένα καινούργιο.


COC

Customer Own Casings


Contire

αναγομωμένο ελαστικό


DEMO

Ελαστικό που τοποθετήθηκε και κατόπιν αφαιρέθηκε. Έχει χρησιμοποιηθεί το πολύ για μερικά μέτρα. Είναι ισάξιο καινούργιου προϊόντος.


DOT

DOT : έτος κατασκευής του ελαστικού


Duraseal

Ελαστικό κατά της διάτρησης για φορτηγά


FR

Ελαστικό με χείλος προστασίας ζάντας.


M+S

Σήμανση Mud and Snow


Next Tread

αναγομωμένο ελαστικό


PR

Πτυχώσεις : μέτρηση της αντίστασης του πλαϊνού του ελαστικού, ανάλογα με τη σκληρότητα και το πάχος του.


REMIX

Αναγομωμένο ελαστικό Michelin


Retreaded

Retreaded


SET

ελαστικό + θάλαμος αέρα


Stock last

Ελαστικό που διατίθεται έως εξάντλησης των αποθεμάτων


Treadmax

αναγομωμένο ελαστικό


TT

Tubetype : ελαστικό που απαιτεί θάλαμο αέρα


WB

White Band


WSW

White Side Wall : ελαστικό με λευκό πλαϊνό


XL

Extra Load : ενισχυμένο ελαστικό με δείκτη μέγιστου φορτίου