Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
Ζάντες αλουμινίου Avus

Ζάντες αλουμινίου Avus

Η Avus είναι μία από τις μάρκες της εταιρείας RVS SRL. Πρόκειται για μια εταιρεία με 30 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή ζαντών αλουμινίου. Η εταιρεία Avus διατίθεται στην αγορά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το προσωπικό έχει άριστη γνώση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η παραγωγή πληροί όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας, όπως TÜV, ISO, UNI, EN.

AC-515

Από 135,18 Avus AC-515

5 οπές

17" 18" 19"

AC-515

Από 146,39 Avus AC-515

5 οπές

17" 18" 19"

AC-M03

Από 167,39 Avus AC-M03

5 οπές

18" 19"

AC-M07

Από 167,39 Avus AC-M07

5 οπές

18" 19"

AC-MB1

Από 156,29 Avus AC-MB1

5 οπές

18" 19"

AC-MB1

Από 167,39 Avus AC-MB1

5 οπές

18" 19"

AC-MB1

Από 146,39 Avus AC-MB1

5 οπές

17" 18" 19"

AC-MB3

Από 156,29 Avus AC-MB3

5 οπές

18" 19" 20"

AC-MB3

Από 181,09 Avus AC-MB3

5 οπές

19" 20"

AC-MB3

Από 167,39 Avus AC-MB3

5 οπές

18" 19" 20"

AC-MB3

Από 167,39 Avus AC-MB3

5 οπές

18" 20"

AC-MB4

Από 156,29 Avus AC-MB4

5 οπές

18" 19"

AF10

Από 181,09 Avus AF10

5 οπές

19" 21"

AF10

Από 189,79 Avus AF10

5 οπές

18" 20" 21"

AF15

Από 135,18 Avus AF15

5 οπές

17" 18" 19"

AF15

Από 135,18 Avus AF15

5 οπές

17" 18" 19"

AF15

Από 146,39 Avus AF15

5 οπές

17" 18" 19"

AF16

Από 156,29 Avus AF16

5 οπές

18" 19" 20"

AF16

Από 167,39 Avus AF16

5 οπές

18" 19" 20"

AF18

Από 208,79 Avus AF18

5 οπές

19" 20"

AC-515

Από 135,18 Avus AC-515

5 οπές

17" 18" 19"

AC-515

Από 146,39 Avus AC-515

5 οπές

17" 18" 19"

AC-M03

Από 156,29 Avus AC-M03

5 οπές

18" 19"

AC-M03

Από 167,39 Avus AC-M03

5 οπές

18" 19"

AC-M07

Από 167,39 Avus AC-M07

5 οπές

18" 19"

AC-MB1

Από 156,29 Avus AC-MB1

5 οπές

18" 19"

AC-MB2

Από 159,98 Avus AC-MB2

5 οπές

18" 20"

AC-MB3

Από 156,29 Avus AC-MB3

5 οπές

18" 19" 20"

AC-MB4

Από 156,29 Avus AC-MB4

5 οπές

18" 19"

AC-MB5

Από 156,29 Avus AC-MB5

5 οπές

18" 19"

AC-MB5

Από 167,39 Avus AC-MB5

5 οπές

18" 19"

AF10

Από 135,18 Avus AF10

5 οπές

17" 18" 19" 20" 21"

AF10

Από 146,39 Avus AF10

5 οπές

17" 18" 19" 20" 21"

AF10

Από 135,18 Avus AF10

5 οπές

17" 18" 19" 20" 21"

AF10

Από 146,39 Avus AF10

5 οπές

17" 18" 19" 20" 21"

AF15

Από 135,18 Avus AF15

5 οπές

17" 18" 19"

AF15

Από 146,39 Avus AF15

5 οπές

17" 18" 19"

AF16

Από 156,29 Avus AF16

5 οπές

18" 19" 20"

AF16

Από 156,29 Avus AF16

5 οπές

18" 20"

AF16

Από 167,39 Avus AF16

5 οπές

18" 19" 20"

AF16

Από 167,39 Avus AF16

5 οπές

18" 19"

AF18

Από 192,19 Avus AF18

5 οπές

19" 20" 21"

AF18

Από 192,19 Avus AF18

5 οπές

19" 20" 21"

AF6

Από 156,29 Avus AF6

5 οπές

18" 19" 20"

AF6

Από 167,39 Avus AF6

5 οπές

18" 19" 20"